شرایط قرارداد برای خریداران داخل ایران

 

مجوز استفاده از عکسها

با خرید هر یک از تابلوها، مجوز استفاده (غیر تجاری) را دریافت خواهید کرد، و برای استفاده از آنها محدودیت زمانی نخواهید داشت

تعریف (مجوز غیر تجاری): حقوق غیر تجاری متعلق به آثاری است که برای فروش مجدد یا ایجاد درآمد طراحی نشده اند و در تبلیغات هم استفاده نمی شوند. ولی این آثار می توانند توسط افراد یا گروه های مختلفی استفاده شوند. برای مثال استفاده هایی مانند چاپ و قاب کردن یک تصویر روی دیوار در محیط عمومی یا خصوصی می تواند به عنوان یک استفاده غیر تجاری تعریف شود. دقیقن همان مجوزی که برای فروش فایلهای این سایت در نظر گرفته شده.

نکته کلی: بدیهی است که کپی رایت تمامی تصاویر غیر قابل فروش هستند و متعلق به عکاس (صاحب تصویر) میباشند. مطابق قوانین خریدار حق استفاده یا همان لایسنس را دریافت می کند

این توافق در آخرین مرحله فرایند خرید در دسترس است و توسط خریدار با گذاشتن تیک انجام می شود