گالری عکاسی خیابانی تورنتو 2017 - فرزاد عبدالهی

در اینجا برخی از عکسهای خیابانی من در سفری به تورنتو - کانادا، نشان داده می شود